850 nieuwe woningen nodig
Betaalbaar wonen is een probleem in heel Nederland, maar minstens net zo prangend in de gemeente Baarn. Om het centraal gelegen vorstelijke dorp echt toegankelijk te maken voor een grote groep mensen zijn er tot 2030 zeker 850 nieuwe sociaal en betaalbare woningen nodig.

De huidige Raad heeft ingestemd met vele locaties waar voornamelijk dure woningen gebouwd worden, maar verzuimt al jaren haar eigen afspraken om een groot aantal betaalbare en sociale woningen te realiseren, zoals vastgelegd in de Woonvisie, na te komen.

Maar waar blijven die woningen?
U zult het twee keer moeten lezen, want uw vorige stem vóór betaalbaar en sociaal wonen heeft in vier jaar tijd slechts 29 woningen opgeleverd, terwijl u er minimaal 200 beloofd zijn. Zowel de coalitie als de oppositie zijn hier debet aan en herdefiniëren uitspraken en beloftes om zich uit deze gevoelige feiten te manoeuvreren 

Een stem vóór meer betaalbare en sociale woningbouw betekent in Baarn helaas niet dat deze woningen er ook daadwerkelijk gaan komen, dat heeft het verleden nu wel uitgewezen. Vaak spelen er andere belangen bij de politieke partij van uw keuze en uw stem wordt dan vergeten of anders geïnterpreteerd. 

Het kan wél
Maar een betaalbaar Baarn kan wél. Als u betaalbaar of sociaal wonen wil, dan kan dit aan de Tolweg. Samen met Eemland Wonen kunnen wij hier 120 woningen realiseren. Is betaalbaar wonen belangrijk voor u? Stem op een partij die vóór wonen aan de Tolweg is. 

Een stem vóór kan nog wel eens tégen zijn. Kies bewust.Jouw stem bepaalt hoe sociaal en betaalbaar wonen in Baarn eruitziet.Politiek Baarn is verdeeld
De huidige gemeenteraad heeft afgelopen januari gestemd over de plannen aan de Tolweg. De raad bleek verdeeld en verwierp uiteindelijk het plan om 120 sociale en betaalbare woningen te bouwen aan de Tolweg, ondanks een unanieme erkenning dat er een schreeuwend tekort is aan juist dit soort woningen in Baarn.

Tot inkeer gekomen?
Politieke partijen die bij nader inzien het plan tóch willen steunen, kunnen aan de Tolweg hun steun kenbaar maken door een verkiezingsbord van hun partij te plaatsen.
Spijt van uw beslissing tegen wonen aan de Tolweg? U kunt het als politieke partij hier goedmaken door een verkiezingsbord te plaatsen op de locatie Tolweg.
Artist impression van de plannen aan de Tolweg.